Logo

Contact

Ellen Hannes
nenchi@live.nl
06-49648043

Nieuws

Start nieuwe groep Taichi voor Senioren

Lees meer...

Grondlegger BOCAM therapie overleden

Lees meer...
KvK nr: 59687606                 BTW nr: 10504722B01

Privacyverklaring

De eigenaar van NenChi, Taiji & Qigong (hierna NenChi te noemen), Ellen Hannes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

NenChi, Taiji & Qigong
Ellen Hannes
Bosuilstraat 13
4105 WD Culemborg
06-49648043
nenchi@live.nl
www.nenchi.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

NenChi verwerkt je persoonsgegevens doordat je een aanmeldformulier hebt ingevuld om mee te doen aan één van mijn lessen.
De volgende gegevens heb ik verzameld:

Met welk doel verzamel ik persoonsgegevens:

NenChi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

NenChi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nenchi@live.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden:

NenChi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met mijn boekhouder, die factuur gegevens verwerkt in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. NenChi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

NenChi wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is opgesteld op: 24 mei 2018

NenChi behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.