Algemene voorwaarden januari 2023
Lessen/Cursussen bij NenChi, Taiji & Qigong

 1. Algemeen:
  1. De cursist wordt geacht de door NenChi, Taiji & Qigong gehanteerde tarieven en deze Algemene voorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan.
  2. Een les duurt 1 uur. Om op tijd te kunnen beginnen en ook weer op tijd te kunnen eindigen, is het van belang dat de cursist minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig is. De eventuele vormles na de Taiji & Qigongles duurt ongeveer een half uur.
  3. Bij verhindering dit graag op tijd doorgeven (indien mogelijk). Dit met name met betrekking tot de mogelijkheden voor ‘inhalers’.
  4. Een gemiste les kan ingehaald worden in een andere les in de periode waarvoor betaald is, indien er ruimte is. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt bepaald door de docente. Cursisten kunnen geen rechten ontlenen aan bovenstaande.
  5. Indien een les niet doorgaat, wegens afzeggen door de docente, wordt deze les later ingehaald. Dit is meestal de 1e les van de volgende periode. Afhankelijk van de situatie, begint de volgende periode dan een les later of de cursisten krijgen korting op het cursusgeld.
  6. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.
  7. Bij het langere tijd niet mee kunnen doen met de lessen door ziekte of blessures en er is al betaald voor de serie, wordt er korting gegeven op de serie erna. In ieder geval zijn 2 lessen voor eigen rekening.
  8. In het algemeen zijn er geen lessen tijdens basisschoolvakanties en feestdagen. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om in deze periodes (extra) lessen te volgen, maar deze lessen zullen niet in het 10-lessen pakket aangeboden worden.
  9. Lessen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen. Dit zal in het algemeen vanaf 6 deelnemers zijn. NenChi, Taiji & Qigong kan besluiten om met minder cursisten van start te gaan.
  10. Om de lessen voor alle cursisten ongestoord te laten verlopen, is het vereist dat mobiele telefoons uitgezet worden. Uitsluitend in bijzondere gevallen (bijv. kinderen, die alleen thuis zijn) en na overleg met de docente is het toegestaan deze aan te laten. De cursist dient ervoor te zorgen dat medecursisten en de docente geen last hebben van geluidgevende attributen, zoals bijv. rinkelende sieraden.

 2. Aanmelden:
  1. Aanmelden gebeurt schriftelijk met behulp van het aanmeldingsformulier.
  2. Na aanmelding voor de cursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld, na ontvangst van de factuur, binnen vier (4) weken te voldoen.
  3. Annuleren voor een cursus kan tot een week voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  4. Indien de cursus geannuleerd wordt door NenChi, Taiji & Qigong en er is reeds betaald, dan wordt het betreffende bedrag volledig terugbetaald.
  5. De aanmelding wordt stilzwijgend verlengd naar volgende cursussen. Pas na schriftelijk opzeggen, uiterlijk één (1) week voor de aanvang van een volgende cursus, wordt deze aanmelding en de bijbehorende verplichtingen ontbonden. Schriftelijk opzeggen mag via de e-mail.

 3. Instromen:
  1. Instromen is op elk moment mogelijk, mits er nog plaats in de betreffende les is.

 4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
  1. NenChi, Taiji & Qigong stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.
  2. NenChi, Taiji & Qigong doet geen gezondheidsclaims. Zij garandeert geen gezondheid en is evenmin aansprakelijk voor ziekte.
  3. Het is belangrijk om bij de lessen oog te hebben voor je eigen grenzen. Ook al zijn de activiteiten en oefeningen veilig en wordt door de docente gelet op het welbevinden van de cursisten, toch is de cursist zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

 5. Betaling:
  1. De cursussen worden over het algemeen in series van 10 lessen aangeboden.
  2. Het lesgeld is, per 1 januari 2022, € 10,00 per les. Dit is de prijs bij inschrijven voor 10 lessen (€ 100,00). Incl Vormles is de prijs € 13,00 bij inschrijven voor 10 lessen (€130,-).
  3. De gehanteerde tarieven zijn inclusief BTW.
  4. NenChi, Taiji & Qigong stuurt een factuur, daarna dient er betaald te worden.
  5. Betalen kan contant of per giro op rekeningnummer NL65 INGB 0688 6325 99 t.n.v. E. M. Hannes, te Culemborg o.v.v. factuurnummer.
   Bij contant betalen, dien je van NenChi, Taiji & Qigong een betalingsbewijs te ontvangen!
  6. Betaling in termijnen (max 3 termijnen bij een serie van 10 lessen) is mogelijk. NenChi, Taiji & Qigong wil dan wel afspraken maken over welk bedrag per keer en wanneer er betaald wordt.
  7. Losse lessen zijn niet meer mogelijk.
  8. Betaling van het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur, binnen vier (4) weken voldaan te worden.
  9. NenChi, Taiji & Qigong verstuurt éénmalig een herinnering voor de cursuskosten. Daarna worden er administratiekosten à 10 % berekend.