Doel van de lessen
Een lang, gezond en gelukkig leven is het doel van de lessen.


Wat is Taiji?

De oude schrijfwijze van Taiji is Tai Chi (spreek uit: taai tsjie). Er wordt een eeuwenoude Chinese bewegingskunst mee bedoeld. De term Taiji is een filosofisch begrip, dat het ‘hoogst bereikbare’ betekent. Hier zijn yin en yang in balans.

In deze Chinese bewegingskunst gaat het om langzame, vloeiende bewegingen. Belangrijk zijn het stevig staan, in balans zijn, goede coördinatie, beweging vanuit je centrum (dantian) en ontspanning. De Chinese geneeswijze gaat ervan uit dat lichaam en geest één zijn, niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. Train je lichamelijke balans en coördinatie, dan zal dat invloed hebben op de geestelijke en emotionele stabiliteit. De vloeiende, zachte bewegingen zorgen voor een harmonieuze energiedoorstroming in het lichaam, met als gevolg een betere gezondheid en rust in het hoofd.

We onderscheiden Qigong (losse oefeningen en series) en Taijiquan (verdedigingskunst).


Wat is Qigong?

De oude schrijfwijze is Chi Kung (spreek uit: tsjie Koeng). Het betekent letterlijk: ‘door oefenen (gong) versterken van je vitale levensenergie (Qi)’.

In de Chinese filosofie is gezondheid afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van de Qi en de vrije doorstroming daarvan. Door de zachte bewegingen gaat de energie evenwichtiger door het lichaam stromen, daardoor kunnen chronische gezondheidsproblemen verbeteren. Qigong bevordert de ontspanning, brengt rust in het hoofd, verbetert bloed- en lymfecirculatie, de lichaamshouding en versterkt het zenuwstelsel, de spijsvertering, spieren, gewrichten en de ademhaling. Ook zorgt het voor een inwendige massage van de organen. Om dit te bereiken is het nodig om ook thuis te oefenen, ongeveer 15 minuten per dag.

Dit oefensysteem is in China al ruim 2000 jaar oud. De oefeningen zijn prettig om te doen en ze kunnen tot op hoge leeftijd worden gedaan.
Het zijn eenvoudige, vloeiende bewegingen die met volledige aandacht op het ritme van de adem gedaan worden.


Wat is Taijiquan?

De oude schrijfwijze is T’ai Chi Ch’uan (spreek uit: taai tsjie tsjuwèn).

Taiji betekent het ‘hoogst bereikbare’, quan betekent vuist- of bokskunst.

Het is ontstaan uit de verdedigingskunst, daarna heeft het zich ontwikkeld tot een drievoudige kunst:
  1. gezondheidskunst
  2. denkkunst
  3. verdedigingskunst
Bij alle drie is het doel de algehele gezondheid.

Als gezondheidskunst is Taijiquan een soort Qigong. Als denkkunst gaat het om meditatie (aandacht, concentratie), filosofie, gedachtekracht en het toepassen in het dagelijks leven. Als verdedigingskunst gaat het over aanpassen aan de situatie en meegeven met de ander. De drie zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Het gaat om accentverschillen.

De bewegingen zijn bij Taijiquan langzaam en vloeiend. Het wordt ook wel ‘meditatie in beweging’ genoemd. De Taijiquan-principes van Yang Cheng Fu (Taijiquan grootmeester, die ervoor zorgde dat Taijiquan in heel China bekend werd) zijn daarbij uitgangspunt. Voorbeelden van deze principes zijn: algehele ontspanning (in lichaam en geest), stevig staan door te ‘zinken’, beweging komt vanuit onderste dantian (bekken/onderbuik) en houdt altijd je balans.

We doen de 47 houdingen Yangstijl Taijiquan vorm van Chi Kiang Tao. Dit is een afgeleide van de 37 houdingen vorm van Cheng Man Ching, de Taiji-meester die Taiji naar het Westen heeft gebracht. Mijn leraar, Rudi Westerkamp, was leerling van Chi Kiang Tao.

De nadruk in de lessen ligt niet op het perfect uitvoeren van de vorm, maar op de innerlijke beleving, het ge-waar-zijn, het bewust worden van lichaam en geest en wat het voor je kan betekenen in je dagelijks leven.