Tai chi ‘op maat’ voor zorginstellingen

Voor cliënten in verpleeghuizen, in centra voor bejaarden of in centra voor dagbesteding of reintegratie kan Taiji en Qigong een meerwaarde hebben in het dagelijks functioneren.

Juist het bewegen vanuit ontspanning zorgt ervoor dat ook mensen voor wie bewegen niet meer zo vanzelfsprekend is, baat hebben bij de zachte oefeningen van de Taiji.


Ergo-taiji

In het voorjaar 2014 heb ik de 2-daagse cursus (+ terugkomdag) Ergo-taiji gevolgd. Uitgangspunt van deze cursus is dat lessen Taiji het optimaal functioneren van mensen met een bewegingsbeperking ondersteunen.
Er werden handvatten aangeboden om bewegings- en therapieprincipes te gebruiken binnen de lessen Taiji. Ook kwamen een aantal aandoeningen aan de orde, zoals reuma, CVA, Parkinson en MS.

Ik kan lessen ‘op maat’ aanbieden, waarbij de inhoud van de lessen afgestemd wordt op de betreffende groep cliënten. De lessen zullen op een speelse manier gegeven worden, waarbij ook gevoels- en samenwerkingsoefeningen aangeboden kunnen worden.

De frequentie van lessen kan variëren van eenmalig tot wekelijks.

Voor meer informatie en tarieven, graag mailen naar nenchi@live.nl


Tai chi in het Elisabeth-hof

Vanaf 13 september 2019 verzorgt NenChi lessen in het Elisabeth-hof, Culemborg. In januari 2016 opende de Elisabethhof in Culemborg haar deuren. In dit gebouw heeft STMR een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie ontwikkeld. Deze speciale woonlocatie aan de Vuurvlinderlaan biedt plaats voor 32 bewoners. Iedere week op de dinsdagochtend ben ik er om met bewoners Tai chi en andere beweegvormen te doen. De bewoners reageren enthousiast en doen heel goed mee! Het blijkt dat ze meer kunnen, dan er van te voren ingeschat werd! Daar is iedereen blij mee!